نویسنده:علیرضا رفیعی
تاریخ انتشار :پنج شنبه ۲۲ مهر ۹۵.::. ساعت : ۷:۳۲ ق.ظ
فاقددیدگاه

گزارش تصویری: هیئت فاطمیون شهرستان جم در عزای سرور و سالار شهیدان

photo_2016-10-29_18-10-01

سی سواران:گزارش تصویری از برگزاری عزای سرور و سالار شهیدان توسط هیئت فاطمیون شهرستان جم.

photo_2016-10-29_18-14-17 photo_2016-10-29_18-14-15 photo_2016-10-29_18-14-13 photo_2016-10-29_18-14-07 photo_2016-10-29_18-14-09 photo_2016-10-29_18-14-11 photo_2016-10-29_18-13-59 photo_2016-10-29_18-13-57 photo_2016-10-29_18-13-55 photo_2016-10-29_18-13-35 photo_2016-10-29_18-13-45 photo_2016-10-29_18-13-53 photo_2016-10-29_18-13-34 photo_2016-10-29_18-13-30 photo_2016-10-29_18-13-27 photo_2016-10-29_18-13-18 photo_2016-10-29_18-13-20 photo_2016-10-29_18-13-26 photo_2016-10-29_18-13-16 photo_2016-10-29_18-13-14 photo_2016-10-29_18-13-12 photo_2016-10-29_18-13-05 photo_2016-10-29_18-13-07 photo_2016-10-29_18-13-10 photo_2016-10-29_18-13-01 photo_2016-10-29_18-12-50 photo_2016-10-29_18-12-48 photo_2016-10-29_18-12-42 photo_2016-10-29_18-12-44 photo_2016-10-29_18-12-40 photo_2016-10-29_18-12-38 photo_2016-10-29_18-10-45 photo_2016-10-29_18-12-46 photo_2016-10-29_18-10-43 photo_2016-10-29_18-10-40 photo_2016-10-29_18-10-38 photo_2016-10-29_18-10-22 photo_2016-10-29_18-10-16 photo_2016-10-29_18-10-18 photo_2016-10-29_18-10-23 photo_2016-10-29_18-10-34 photo_2016-10-29_18-10-20 photo_2016-10-29_18-10-13 photo_2016-10-29_18-10-01

دیدگاه خود را به ما بگویید.