نویسنده:علیرضا رفیعی
تاریخ انتشار :سه شنبه ۱۳ مهر ۹۵.::. ساعت : ۱:۵۷ ب.ظ
فاقددیدگاه

فرماندار بی ارشاد

behzadisajjad1

سی سواران:

یک راست بروم سر اصل مطلب. از تیتر یادداشت، منظورم این نیست که فرماندار جم باید ارشاد شود، گرچه همه ما به ارشاد و راهنمایی همدیگر نیازمندیم؛ بلکه فرماندار شهرستان در راستای وظیفه ذاتی و مهمی که بر عهده دارد، باید خودش ارشاد بخواهد. اداره فرهنگ وارشاد شهرستان جم در طول دوران راه‌اندازی‌اش تاکنون بیش از نیمی از عمر دوران حضورش را بدون سرپرست و یا فردی مسئول سپری کرده و این را بعنوان رکوردی در پرونده جناب فرماندار و دولت تدبیر وامید باید نوشت.

دلیل این امر هم واضح است. مثلا نویسنده این سطور به عنوان خبرنگار یا دیگری به عنوان هنرمند که شاید فرهنگ و ارشاد شهرستان باید به نوعی چتر حمایتی برای ما باشد و برای این قشر از جامعه برنامه ریزی فرهنگی و هنری داشته باشد، بنظر می رسد اصولا در اولویت برنامه ها و باورهای مسئولین نیست. مصداق همین بی باوری وضعیت اداره فرهنگ وارشاد شهرستان است. اگر فرماندار شهرستان به مطالعه اجتماعی وفرهنگی جامعه تحت امر خود برای کاستن از برخی مشکلات اجتماعی و فرهنگی باور دارد چرا بخشی از متولی این کار مهم که فرهنگ وارشاد شهرستان باشد را سامان نمی دهد؟

یک روز گفته می‌شود این اداره قربانی تنش های میان خانم مدیرکل با آقای استاندار است. یک روز گفته می‌شود این اداره قربانی انتخاب فردی شایسته میان خانم نماینده و خانم مدیرکل است. یک روز گفته می‌شود اختلافات فی مابین آقای فرماندار با خانم مدیرکل مانع معرفی فردی برای این اداره است و…

در این میان،امیدهایی در سایه بی تدبیری ناامید می‌شود و فرصت هایی می‌سوزد.

جناب فرماندار؛ باور بفرمایید جامعه شهرستان جم همان قدر که به آب و راه نیاز دارد به مقوله فرهنگ هم بی نیاز نیست. این روزها دغدغه شما آمار است و حال که فرهنگ وارشاد شهرستان متولی ندارد من از سر ناچاری از شما خواهش می کنم برای افکار عمومی چند نمونه آمار لطف بفرمایید تا قضاوت ها پس از آماری که از زیان شما گفته می شود به زبان بیاید.

نخست: در دولت تدبیر و امید، اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان چند ماه با سرپرست و چند ماه بی سرپرست سپری کرده است؟ این اداره در طول دوران حضورش چند ماه فردی با حکم انتصاب قطعی بر صندلی ریاست خود دیده است؟ عمر خدمتی سرپرستان این اداره به چند ماه قد می کشید؟

دوم: وضعیت آمار در اعتبار ریالی این اداره چگونه است؟ کل اعتبارات جاری و سرمایه ایی که در دولت تدبیر وامید به این اداره داده شده چقدر بوده است؟

سوم: تعداد انجمن های فعال و فعالیت های فرهنگی و هنری این اداره که در این کورسوی مدیریتی همچنان از نفس نیفتاده اند را برای افکار عمومی روشن کنید؟

اگر چه در این میان گفته می‌شود ضعف اصلی این چالش فرهنگی مهم نزد خانم مدیرکل در بوشهر است که گویا کل استان گرفتار دو دستگی پیش آمده میان وی و استاندار شده، اما من خوش ندارم دنبال توپی باشم که در زمین استاندار یا خانم مدیرکل انداخته می‌شود. من فرماندارم را می‌شناسم که نماینده عالی دولت تدبیر وامید در شهرستان است و علیرغم تلاش های مثبتی که در برخی از حوزه ها دارد در عین حال می بایست مستقیما مسئولیت این چالش مهم را نیز بر عهده گرفته و به افکار عمومی پاسخگو باشد.

منبع : خلیج فارس

دیدگاه خود را به ما بگویید.