- سی سواران - http://30savaran.ir -

“زنگ روز جم,به صدا در آمد”+تصاویر

زنگ روز جم,در جم به صدا در آمد

سی سواران :زنگ روز جم در مدرسه ریحانـه النبی شهرک تندگویان {2500واحدی} با حضور فر ماندار-شهردار-رئیس اموزش وپرورش وسایر مسئولین به صدا در امد.در این مدرسه از سفر های هفت سین-صنایع دستی -وغذا های سنتی دیدن شد.

عکاس:نیما صبور

 

IMG_1212 [1]

IMG_1307 [2]

IMG_1294 [3]

IMG_1348 [4]

IMG_1342 [5]

 

 

 

 

 

 

 

IMG_1367 [6]

IMG_1409 [7]

IMG_1483 [8]

IMG_1254 [9]

IMG_1426 [10]

IMG_1439 [11]

IMG_1474 [12]

 

+2 [13]
-1 [13]
[14] [15] [16]