- سی سواران - http://30savaran.ir -

گزارش تصویری:در سومین روز سوگواره استانی تعزیه استان بوشهر به میزبانی جم

در سومین روز سوگواره استانی تعزیه استان بوشهر به میزبانی جم؛  هیئت های بوشهر و عالی شهر، تعزیه خوانی رسوایی یزید اجرا کردند.

 

عکاس: میلاد رفعت

+3 [1]
0 [1]
[2] [3] [4]