درباره ما

Default Icon

سایت خبری سی سواران شهرستان جم به همت چندی از جوانان شهرستان راه اندازی شده است.

 

خبرنگار شماره یک : سید مصطفی هاشمی نژاد

 

نام: سید مصطفی

نام خانوادگی : هاشمی نژاد

تحصیلات : کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه دولتی شیراز/ در حال تحصیل

محل تولد :  روستای بهارستان

متولد : 1372/6/30

 

خبرنگار شماره دو : نیما صبور

نام: نیما

نام خانوادگی : صبور

تحصیلات : دانش آموز

 

عکاس : علیرضا رفیعی

نام: علیرضا

نام خانوادگی : رفیعی

تحصیلات :دانش آموز